Hirdetés

Bruckmann-Dorn Kata diplomamunkája.

Hirdetés

Bruckmann-Dorn Kata diplomamunkájában egy mikrotérség lehatárolását, és annak turizmuson alapuló fejlesztését tűzte ki célul. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fejlesztések helyi értékeken és sajátosságokon alapuljanak, a turizmus kiszolgálása mellett pedig a helyi lakosság számára is vonzóbb, élhetőbb környezetet hozna létre Tamási környezetében.

Témaválasztás háttere

A jelenlegi területi tervezésben a megye és a települések szintje között hiányzik egy tervezési szint, a mikrotérségi szint, melyet én is alkalmaztam. Holott az aprófalvas, városhiányos térségekben – mint a Tamási járás – kiemelt szerep jut a mikrotérségi lehatárolásnak. 

A kialakított mikrotérségi lehatárolás a jelenlegi gazdasági és társadalmi kapcsolatok mellett a táji szempontokat is nagyfokúan figyelembe veszi, valamint szerepet játszik a területi kohézió erősítésében.

Fennálló probléma

Tamási országos és regionális szinten betöltött szerepe érzékelhető a turizmus területén, azonban ez a jótékony gazdasági és társadalmi szervező hatás már nem érvényesül a szomszédos településeken. A mikrotérséghez tartozó települések javarészt kis- és aprófalvak, számos település jelentős arányú és hátrányos helyzetű roma lakossággal rendelkezik. A fenti okok miatt is fontosnak tartottam a komplex mikrotérségi szemléletmód alkalmazását. Olyan vizsgálati és fejlesztési dokumentum megalkotása volt a célom, amely megfelelő alapot nyújt további fejlesztési dokumentumok, illetve mikrotérségi szintű településrendezési tervek elkészítéséhez, valamint a települések összehangolt fejlesztéséhez.

Turisztikai javaslatok fejlesztési koncepciója, kiemelten a tematikus utakkalVizsgálati terület elhelyezkedése, illetve regionális vizsgálat

Tervezési folyamat

A mikrotérségi lehatárolás eredményeként Értény, Felsőnyék, Fürged, Iregszemcse, Koppányszántó, Magyarkeszi, Nagykónyi, Nagyszokoly, Pári, Regöly, Szakály, Tamási és Újireg települések képezik a diplomamunka tárgyát. A turisztikai szempontú értékelést négy területi szinten – regionális, mikrotérségi, települési, objektum – többféle elemzési módszer alkalmazásával készítettem.

Az értékelés eredményei rávilágítottak, hogy a turizmus jelent kitörési pontot a térségben, melynek fejleszthetőségi volumene a legnagyobb a többi ágazathoz képest.

A turizmus multiplikátor-hatása a gazdaság több ágában is megmutatkozik. Potenciál rejlik a turizmust kiszolgáló mezőgazdaságban, a helyi termékekben és az ökológiai gazdálkodásban. Emellett a turizmust támogatja a szolgáltató szektor is.

Koncepció

A turisztikai jövőkép szerint a Tamási térség a gyógy- és termálturizmus mellett az aktív turizmus több típusának színtere, vonzerőt jelent a családosok és az idősebb korosztály számra is. A vidéki térség a táji és közösségi értékeire, valamint természeti és kulturális erőforrásaira alapozva turisztikai terméket hoz létre. A Tamási térség a belföldi turisták üdülési célterületévé válik, nő a látogatók száma és az átlagos tartózkodási idő. A fenti cél elérése érdekében a javaslatokat mikrotérségi szinten fogalmaztam meg. A desztinációs szemléletű, komplex turisztikai fejlesztést helyeztem előtérbe.

Az attrakciófejlesztés központi elemeként természeti és kulturális értékekre épülő tematikus útvonalak létrehozása szerepel a javaslataim között. „A természet útja” és az „Elődeink nyomában” útvonalakat bemutatóhelyek, megfigyelőhelyek és kisebb tanösvények képezik. Az állomásokat kerékpáros útvonal köti össze, mely főként a forgalomtól elválasztva került kialakításra felhagyott vasútvonalon. Tamási sportközponttá való fejlesztése a helyi lakosság kiszolgálásán túl versenyek megrendezését is lehetővé teszi. A termálfürdő adta lehetőségeket jól kiegészítik, tovább erősítve az aktív turizmust.

A turisztikai infrastruktúra részeként sor került az elérhetőség javítására, valamint kerékpárútvonalak és megállóhelyek kialakítására. Célom olyan kerékpáros hálózat létrehozása volt, mely a térségen belüli közlekedés mellett a környező területeket és vonzerőket köti össze. Emellett fontosnak tartottam, hogy a kerékpárút hivatásforgalmi feladatokat is betöltsön a települések között.

A várhatóan növekvő látogatóforgalom miatt szükségesnek tartottam a szuprastruktúra elemeit is fejleszteni, tekintettel a különböző célközönségek – kerékpárosok, szenior és családos célcsoport – eltérő igényeire. A turizmusmenedzsment részeként egységes arculatot alakítottam ki. Fontos, hogy nevet kapjon a desztináció, ezért a „Tamási térsége” név használatát javasoltam, melyhez a terület identitását hordozó logót készítettem. A térségben fellelhető kulturális és természeti értékek alapján mikrotérségi értékleltárat állítottam össze. Ezen értékek megismertetése és megőrzése fontos szerepet játszik a helyi lakosság identitástudatának erősítésében.

Látványterv a „Természet útja” tematikus útvonal állomásairól - Pacsmagi-tavak madármegfigyelő torony

Összegzés

A dolgozat eredményeinek tekinthető a mikrotérségi lehatárolás metodikájának kidolgozása, a Tamási mikrotérség lehatárolása táji adottságok és együttműködések alapján, a mikrotérségi értékleltár elkészítése és konkrét turisztikai fejlesztési javaslatok meghatározása a térségben. A dolgozat megfelelő alapot nyújt mikrotérségi szintű fejlesztési dokumentum elkészítéséhez, a települések összehangolt fejlesztéséhez. A jövőben lehetőség van a tervek részletesebb kidolgozására, valamint a gyakorlatban való alkalmazásukra.
Ha tetszett a cikk, és szeretnél előfizetni magazinunkra, itt teheted meg.

Kapcsolódó cikkek

Amikor a ruha népdalokat énekel

Amikor a ruha népdalokat énekel

Kószó Emese Panna mestermunkájában egy olyan ruhakollekciót tervezett meg, aminek minden darabjához egy audio tartalom társul.

Fadarabokból tervezett öko cipőt egy fiatal magyar designer

Fadarabokból tervezett öko cipőt egy fiatal magyar designer

Az alapanyagot mezítláb kereste a természetben, hogy lássa, van-e helye a lábának az adott közegben.

Alternatív babaház, ahol a gyerek maga alkot mesét

Alternatív babaház, ahol a gyerek maga alkot mesét

Király Adrienn (MOME Formatervező Tanszék) diplomamunkája.

Hirdetés